Rámus butik
Hanna Nordenhök – Det svarta blocket i världen

Hanna Nordenhök – Det svarta blocket i världen


I Det svarta blocket i världen. Läsningar, samtal, transkript går författaren och poeten Hanna Nordenhök i dialog med poeterna Gloria Gervitz, Ann Jäderlund och Anja Utler för att i ett korsfält mellan feministisk teori, poetologi och experimentell etnografi undersöka poesin och skrivandet av poesi som en existentiellt omskakande händelse av läsning. Denna avhandlingsessä är ett måste för varje läsare som söker en djupare inblick i samtidspoesins kritiska blickar och utgångspunkter.
220 SEK